Loading...
Home 2019-11-04T17:44:15+00:00

Over ons

Samenwerken aan verbetering van maatschappelijke ontwikkeling, zorg en hulpverlening. In het collectieve veld, organisaties en persoonlijke verbetering. Wij zorgen dat deze verandering op gang komt en blijvend wordt. In onze coöperatieve samenwerking, staat maatwerk en werken vanuit krachten centraal.

Verbetering wordt gemaakt door middel van projectondersteuning, workshops, hulpverlening en coaching. Graag zetten wij onze kennis en ervaring in, om de gewenste veranderingen in werking te stellen. Persoonlijk, betrokken en professioneel. Ook u kunt binnenkort met ons aan de tafel zitten!

Coöperatie De Ontwikkeling maakt gebruik van een algemene voorwaarden, die u hier kunt vinden.

Wat doen we?

Wat doen wij in andere gemeenten?

TWP – algemene voorziening / voorliggende collectieve voorziening voor (jong)volwassenen – in gemeente Peel en Maas

Door het jongerencentrum Mafcentrum in het Noord Limburgse Maasbree – gemeente Peel en Maas – werd in 2013 gezien dat er geen plek was voor (jong)volwassenen om elkaar te ontmoeten, om zichzelf te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Hiervoor werd een team ZZP’ers ingehuurd. Dit is later De Ontwikkeling is geworden. Tot de dag van vandaag is De Ontwikkeling nog steeds de stuwende kracht achter het initiatief. Nog steeds is iedere burger uit de omgeving laagdrempelig welkom in deze voorziening. En niet zonder resultaten! In 2018 – 5 jaar na de start als collectieve voorziening – werd er een effectenmonitor ingesteld. Dit is een meting van het effect dat een voorziening als de TWP op de bezoekers en hun omgeving heeft en wat
dit financieel oplevert voor de maatschappij. In kader van dit onderzoek, vertellen bezoekers hun verhalen. Het verhaal van Mark is hier te vinden.

Zodra het onderzoek afgerond is (verwacht december 2018), is hier het hele onderzoek in te zien.

Vrijwilligerscoördinatie van de Burgerijen in gemeente Voerendaal

Vrijwilligers

In de gemeente Voerendaal worden gefaciliteerd door de gemeente om wat voor hun mede-burgers te betekenen. Daarmee heeft Voerendaal een voorbeeldfunctie in de regio. De Ontwikkeling is sinds 2017 in de gemeente aan het werk om verbindingen tussen vrijwilligers, burgerinitiatieven en de maatschappij te leggen. De groep van 80 vrijwilligers wordt gecoördineerd, gecoacht en ondersteund door  twee leden van De Ontwikkeling. Ook
halen ze vragen en behoeften op voor de gemeente. De gemeente Voerendaal zelf zorgt voor de facilitering, beleidslijnen, het verbinden van vragen en behoeften. Gezien de grote aantallen vrijwilligers die zich aansloten bij de visie en draagkracht van de Burgerijen, is De Ontwikkeling ingehuurd. Zij zorgen dat vrijwilligers zich verantwoordelijk voelen, zonder eigenaarschap te verliezen.

Zie hier het verhaal en een blik in de Burgerijen.

Workshops

 

Verandering ontstaat niet binnen muren, maar moet ook naar buiten. We ondersteunen mensen in hun zoektocht en helpen mee om eigen kwaliteiten te ontdekken en te gebruiken.
Dit doen we ook in de maatschappij, door vrijwilligers, burgers en betrokkenen op te leiden. Onze visie:

Eén maatschappij waar iedereen een plek heeft, er mag zijn en zich mag ontwikkelen.

We sluiten aan op de vragen van opdrachtgevers en koppelen inhoudelijke sturing aan leerbehoeften en vragen van betrokkenen.
Wie zijn we?

Ons team

Tonny Joosten
Tonny Joosten
Tonny is een vernieuwende denker die ernaar streeft, vrij van bestaande kaders te denken. Hij is altijd op zoek naar nieuwe (creatieve) mogelijkheden. Tonny weet partners om hem heen te verbinden, om daarmee nieuwe initiatieven op touw te zetten. Tonny is erg begaan en meedenkend met kwetsbare burgers.
Anneke Duijf
Anneke Duijf
Anneke is de “stille” kracht en pragmatische doorzetter van “coöperatie de Ontwikkeling U.A.”. Luisteren is een van Anneke’s sterke kanten. Vervolgens vormt ze een eigen kritische mening/visie en zoekt ze toepassingen voor de praktijk. Daarbij stelt ze cliënt- of teambelang ten allen tijde voorop.
Job Veeger
Job Veeger
Job is een creatieve en kritische denker. Omdenken en kansen van meerdere perspectieven benaderen zijn Job niet vreemd. Enthousiasme en overgave zijn kenmerkend voor Job’s werkwijze. Daarin is hij doortastend en altijd bezig met het monitoren van dynamische processen. Deze eigenschappen zet Job graag in voor het versterken van de organisatie en de personen erin.
Bart Huijs
Bart Huijs
Bart is een energieke en gedreven professional, die werkt op het scherp van de snede. Met zijn doorzettingsvermogen en vastberadenheid geeft hij praktische inzichten die richting geven voor de mensen om hem heen. Zijn kritische blik zorgt dat ieder vraagstuk boven water komt.
Bart is een teamspeler en een motivator, zowel in werk als in zijn passie voor sport en muziek.
Bregje Peeters
Bregje is een muzikaal, positief professional die haar skills graag inzet in het belang van
eenieder om zich heen. De rustige en overwogen uitstraling, verbindt mensen om haar heen. Door zaken verhelderend te benaderen, zorgt Bregje voor een georganiseerde omgeving. Al met al is Bregje een “bezige bij” die graag met haar passie voor muziek en de persoon erachter bezig is.
Lenno Jansen
Uitgesproken, meedenkend, sociaal bewogen en energieke jonge professional zijn eigenschappen die bij mensen opkomen als het over Lenno gaat. Samen met betrokken omstanders, zorgt Lenno graag voor een betere omgeving door projectondersteuning, -management en coaching, vorm te geven en in de praktijk te brengen.
Annemiek Vullings
Annemiek heeft veel levenservaring, creativiteit en inspiratie, die ze graag inzet voor en met mensen om zich heen. Als kunstenaar en muzikant is Annemiek enthousiast begonnen in de TWP als vrijwilliger en nu als teamlid in “coöperatie de Ontwikkeling U.A.”. Door samen met mensen bezig te zijn, worden anderen ook bewogen om te gaan doen. In Peel en Maas is ze in vele projecten en initiatieven betrokken.
Kom in contact

Contact.

Klachten?

Is je klacht besproken met een lid van De Ontwikkeling?

Met wie wil je de klacht bespreken?
Tonny JoostenAnneke DuijfJob VeegerBart HuijsBregje PeetersLenno JansenAnnemiek Vullings

Uw klacht wordt verzonden aan het bestuur van Coöperatie De Ontwikkeling. Zij sturen dit door aan het betreffende lid en ondernemen zelf geen verdere actie. Het betreffende lid neemt contact met u op om de klacht af te handelen. Deze koppelt de uitkomst terug met bestuur. Wanneer de klacht naar tevredenheid is afgehandeld door het lid, zal de klacht geanonimiseerd geregistreerd worden binnen de Coöperatie gekoppeld aan het betreffende lid. Wij vertrouwen erop dat dit voldoende informatie voor u is, over de procedure. Nog meer vragen? Mail naar info@deontwikkeling.eu

Met wie en wanneer is de klacht besproken?
Tonny JoostenAnneke DuijfJob VeegerBart HuijsBregje PeetersLenno JansenAnnemiek Vullings

De betreffende klacht is ingediend bij het Bestuur?

het betreffende lid is:

De klacht is besproken op:

Cooperatie De Ontwikkeling is voor zijn leden aangesloten bij: